contactus
연락처 세부 사항
 • +86 13981933499
 • 002@cdchuangrong.com
 • Room13,15/F Building1, 정연한 No.39 Jiancai 도로 9 마일, Chengdu, 중국.
 • CHENGDU CHUANGRONG TRADING CO.,LTD

  주소 : Room13,15/F Building1, 정연한 No.39 Jiancai 도로 9 마일, Chengdu, 중국.
  근무 시간 : 9:00-17:30(북경 시간)
  비지니스 전화 : 86-28-84319855(근무 시간)   
  팩스 : 86-28-84315055
  연락처 :
  담당자: Jenny
  구인 제목 : International Dept. Manager
  비지니스 전화 : +86 13981933499
  WeChat : JENNY147
  이메일 : 002@cdchuangrong.com
  담당자: Emily
  구인 제목 : Sales
  비지니스 전화 : 13183827492
  WHATSAPP : 13183827492
  스카 이프 : 13183827492
  WeChat : 13183827492
  이메일 : 007@cdchuangrong.com
  담당자: Jim
  구인 제목 : Sales
  비지니스 전화 : 13059408844
  WHATSAPP : 18728273449
  스카 이프 : 008@cdchuangrong.com
  WeChat : Gloveration
  이메일 : 008@cdchuangrong.com